Alle infopunten

Alle informatie op een rij. Onder de kaart vind je bij elk infopunt een beschrijving.


1. Caballerofabriek
De sigarettenfabriek Laurens verhuisde in 1952 van de Rijswijkseweg naar dit grote fabriekscomplex. Hier werden tot 1995 miljoenen sigaretten geproduceerd, waaronder de befaamde Caballerosigaret. De hoofdentree van het complex bevond zich in de gevel aan de waterkant. Achter de toegang met de nog originele stalen ramen ligt een luxueus uitgevoerd trappenhuis met magnifieke lichtkap. Aan de rechterkant waren de directiekantoren en daarachter lagen de productiehallen. De fabriek werd tussen 2006 en 2009 in twee fasen herschapen in een dynamische bedrijfsgemeenschap met creatieve bedrijven. Het interieur is kleurrijk en met veel zorg ontworpen door architect Maarten van Bremen van Group A.
Bron en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/caballerofabriek

2. MaMa Kelly
Restaurant MaMa Kelly staat aan de kade op het terrein van de Caballerofabriek en is het voormalige ketelhuis, met een ruim 40 meter hoge fabrieksschoorsteen. Hij werd gebouwd door de Haagse schoorsteenbouwer De Ridder en is een van de laatste gemetselde fabrieksschoorstenen in Den Haag. De grootte van het ketelhuis is gerelateerd aan het productieproces, dat veel energie vergde, vooral voor het drogen van de tabak. In het interieur resteren nog diverse onderdelen van de installatie. Het ketelhuis heeft daardoor een bijzondere sfeer, die refereert aan het industriële verleden.
Bron en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/caballerofabriek-ketelhuis

3. Binckhorsthaven
In de jaren 20, onder druk van het bedrijfsleven en de KvK, ontwikkelde de gemeente een nieuw industrieterrein: de Binckhorst. Het graven en ophogen van terreinen werd door werklozen uitgevoerd. In 1936 verleende het Hoogheemraadschap Delfland officiële goedkeuring voor de aanleg van de havens en de toestemming tot het opnemen in de legger van de boezemwateren. In 1938 was de eerste havenarm, op de brug na, gereed.
De Binckhorsthaven is de afgelopen jaren nog erg veranderd. De gemeente heeft flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Caballerofabriek tot creatief verzamelkantoor. De Binckhorsthaven werd zo een inspirerende en gewilde locatie voor de creatieve industrie. De Binckhorsthaven krijgt in de komende periode een gastvrijere en toegankelijkere inrichting.
In 2016 stemde het Haagse stadsbestuur in met een voorlopig ontwerp voor de Saturnuskade en kaderoute, waarin ruimte is opgenomen voor een aanlegplaats voor rondvaartboten. Ook biedt de nieuwe inrichting de mogelijkheid aan bootjes om een paar uur aan te meren in de haven.
Bronnen en meer info:
http://www.binckhaven.nl/geschiedenis
http://www.denhaagdirect.nl/binckhorsthaven-den-haag-krijgt-nieuwe-gastvrijere-inrichting/

4. De Besturing
Het pand aan de Saturnusstraat 89-91 werd in 1967 voor de firma Schottel gebouwd naar ontwerp van architect K.J. Roosendaal. Het bedrijf was actief in de productie van voortstuwings- en besturingsinstallaties voor de scheepvaart. In het hoge kantoorgebouw aan de straatzijde waren de tekenkamers en kantoren gevestigd. In de grote hal aan de achterzijde vond de productie plaats. Na enige jaren van leegstand werd het gebouw in 2006 opnieuw in gebruik genomen onder de naam De Besturing, als broedplaats voor kunstenaars. Tien jaar nadat de eerste kunstenaars hun intrek namen in de voormalige fabriek De Besturing in februari 2017 eigendom geworden van de kunstenaars zelf. Het pand biedt creatieve werkruimte voor zo’n veertig kunstenaars en creatieve ondernemers.
Bronnen en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/schottel-de-besturing
http://debesturing.nl
http://denhaagfm.nl/2017/02/28/kunstenaars-kopen-zelf-broedplaats-de-besturing/

5. Kompaan
De bedrijfspanden aan de Saturnusstraat 55-61 werden midden jaren ’60 aan de achterliggende Binckhorsthaven gebouwd. Op deze locatie vestigde zich in 1966 het transportbedrijf L. van Puffelen NV. Leen van Puffelen begon als koetsier bij bierbrouwerij De Drie Kruisen en vestigde zich in 1906 als zelfstandig vrachtrijder. Een paar jaar later handelde hij ook in grint en rivierzand en was hij aannemer van grondwerk. Hij vervoerde o.a. cokes vanaf de gasfabriek naar diverse bedrijven, ziekenhuizen en scholen en voerde het grondwerk uit voor het Vredespaleis. De neonreclame op de dakrand dateert uit de jaren ’70 toen de firma Gebroeders Scholtes hier kroketten produceerde. Op de gevel is een gevelsteen te zien van Van Puffelen uit 1966. Met enkele lijnen en wielen is een vrachtwagen aangegeven en de takel symboliseert het takelwerk van de firma. Sinds 2015 is op nummer 2015 Kompaan gevestigd. Deze Haagse bierbrouwerij bestaat sinds 2012 en verhuisde in 2014 naar de Binckhorst, in eerste instantie naar De Besturing.
Bronnen en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/van-puffelen
http://www.kompaanbier.nl/info

6. Zuurstoffabriek Hoek
De voormalige zuurstoffabriek uit 1955 van de firma Hoek aan de Saturnusstraat 30 was een dependance van het bedrijf in Schiedam. Opvallend is het hoge middengedeelte. Hier bevonden zich de installatievaten voor de productie van zuurstof. Dit gas werd onder hoge druk opgeslagen in stalen flessen en gebruikt in de chemische industrie, in de metaalindustrie bij het autogeen lassen en in laboratoria van ziekenhuizen. In de jaren ’70 kreeg het pand een uitbreiding met een grote hal aan de achterzijde. Later vestigde de firma Den Elzen zich hier. De gevel heeft een bijzondere indeling met decoratieve betonpartijen, waarin de ramen zijn geplaatst.
Bron en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/zuurstoffabriek-hoek

7. Haagse Bazaar
Aan de Melkwegstraat recht tegenover de haven ligt een complex van industriehallen, die in de jaren ’50 in opdracht van de gemeente werden gebouwd. Dit complex besloeg een totaal oppervlak van 12.500 m2, verdeeld over 16 ruimten. De belangstelling van de bedrijven was groot. De hallen zijn nog in oorspronkelijk staat en zelfs ligt bij sommige nog de oude bestrating van zogenaamde iron bricks (dropstenen) voor de deur, zeldzaam in de stad. Om een indruk te krijgen van het interieur kun je de kringloopwinkels Hebbes (nr. 8) en de Haagsche Bazaar (nr. 12) binnen lopen.
Bron en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/melkwegstraat

8. NBM-BAM
De bouwsector is vanaf het begin een sterke branche op de Binckhorst. Het complex van de BAM aan de Zonweg 33, voorheen van de Nederlandse Basalt Maatschappij (NBM), is het meest grootschalige industriële complex dat Den Haag nog kent. Op het terrein bevindt zich links een betoncentrale en rechts een asfaltcentrale. Langs de kade bevinden zich de bunkers met de basismaterialen voor beide producten. Alle grondstoffen worden met schepen aangevoerd. Boven de bunkers staat een kraanbaan van 140 m met twee rijdende kranen. BAM groeide in de Binckhorst uit van een middelgrote aannemer tot zijn huidige omvang als het grootste Nederlandse bouwbedrijf.
Bron en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/nbm-bam-regio-wes

9. Begraafplaats St. Barbara
Aan de St. Barbaraweg 6 ligt een onverwachte oase van rust midden in het industriegebied. Bij de aanleg tussen 1917 en 1920 lag dit katholieke kerkhof nog midden in de polder. Architect N. Molenaar, een leerling van P.H.J. Cuypers, maakte het ontwerp voor de indeling, de noodkapel en voor de gebouwen aan weerszijden van de entree: een wachtzaal en een kosterswoning. Het terrein bestond grotendeels uit veengrond en werd, voordat het geschikt was om te begraven, opgehoogd met 2,5 m zand. De vergunning voor de aanleg van de begraafplaats was al afgegeven voordat besloten was tot de aanleg van het industrieterrein.
Bron en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/begraafplaats-st-barbara

10. Escher-Van Vliet
De grote hal aan de Zonweg 13 is de voormalige fabriek van metaalconstructiebedrijf Escher. De imposante fabriekshal is 80 m lang en heeft een overspanning van 50 m. Aan de lange zijde werd een twee verdiepingen hoog kantoorgedeelte aangebouwd. Het complex werd ontworpen door architect C.J.Ph. Reinerie en in 1957 in gebruik genomen. De metaalconstructie werd uiteraard door het bedrijf zelf vervaardigd. Het bedrijf specialiseerde zich in het maken van tanks en distilleerketels voor de olieraffinaderijen en metaalconstructies voor gebouwen. Tegenwoordig is Van Vliet Contrans er gevestigd, een bedrijf gespecialiseerd in containers, afvalinzameling, recycling en transport.
Bron en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/eschervan-vliet

11. Rotterdamsebaan
De Utrechtsebaan blijft de belangrijkste toegangsweg voor Den Haag, maar er is geen ruimte om deze weg verder uit te breiden. Om te zorgen dat verkeer van en naar Rotterdam, Delft en Ypenburg een alternatief heeft, wordt de Rotterdamsebaan aangelegd. De Rotterdamsebaan loopt van het knooppunt Ypenburg met een tunnel onder Voorburg door en komt uit op de Binckhorstlaan. De bouw van de Rotterdamsebaan is in 2014 gestart met het verleggen van kabels en leidingen en het opnieuw inrichten van een aantal wegen in de Binckhorst. Op 1 juli 2020 rijden de 1e auto’s door de Victory Boogie Woogietunnel.
Bron en meer info: https://www.denhaag.nl/home/bewoners/verkeer-en-vervoer/verkeersprojecten/rotterdamsebaan.htm

12. Kasteel De Binckhorst
Achter de bebouwing aan de Binckhorstlaan 149 bevindt zich kasteel De Binckhorst. De oudste vermelding is uit 1308. Het landgoed bestond toen uit het huis en bijna 30 ha grond. In 1928 werd het kasteel door de gemeente aangekocht en in 1935 gerestaureerd, wat neerkwam op een gedeeltelijke herbouw. In 1958 betrok de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf het pand, die ook de uitbreiding ervoor lieten bouwen. Tegenwoordig is in het kasteel een medische privékliniek gevestigd (Bergman Clinics).
Bron en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/kasteel-de-binckhorst

13. Fokker Terminal
Aan de Binckhorstlaan 249-251 werd in 1963 de Anthony Fokkerschool, technische school voor luchtvaart, opgeleverd, naar ontwerp van de architecten F.C. de Weger en W. Zonneveld. Het complex bestond uit een 7 meter hoge hangaar van 1.200 m2, met daar omheen de leslokalen. In de montagehal konden de leerlingen sleutelen aan vliegtuigen. De leslokalen stonden in direct contact met de technische ruimte; een onderdeel van de onderwijsfilosofie. Het voorgebouw aan de Binckhorstlaan was de gymnastiekzaal. In 1993 verhuisde de school naar Hoofddorp. Na enkele jaren leegstand werd het complex in 2009 gerenoveerd. Sinds die tijd is het een congres- en evenementenhal.
Bron en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/anthony-fokkerschool

14. Capriole Café
De Fokkerhaven ligt samen met de Poolsterhaven aan de Trekvliet, die de Schie en de Vliet met het Haagse binnenwater verbindt. Het plan is om de gebieden rondom de Fokkerhaven, de Poolsterhaven en de Binckhorsthaven allemaal een eigen karakter te geven. De herinrichting van de Fokkerhaven is in volle gang. In een gerenoveerd fabriekspand aan de Fokkerhaven is in augustus 2016 Capriole Café geopend, een koffiebranderij met een restaurant.
Bronnen en meer info: http://www.denhaagdirect.nl/gebied-fokkerhaven-in-binckhorst-wordt-voor-2017-opnieuw-ingericht/
http://capriolecafe.nl

15. Gerritse IJzerwaren
Het bedrijfspand aan de Binckhorstlaan 255-259 uit 1959 van auto-importeur Marten Rosier heeft een bijzondere ruimtelijke opbouw met verspringende bouwblokken en glaspuien. Het gedeelte aan de Binckhorstlaan was bestemd voor de showrooms met op de etage twee bedrijfswoningen en de directievertrekken. Middenin bij de hoge schoorsteen bevond zich de ingang . Achter dit gedeelte staan twee markante bedrijfshallen die in één keer overspannen worden door betonnen spanten. De hallen zijn voorzien van lichtkappen. Architect van het complex was H.M. Oudewaal. De firma Rosier vormde een van de grote autobedrijven, die zich in de jaren ’50 in de Binckhorst vestigden. Tegenwoordig is op nummer 255 ijzerwarenhandel Gerritse gevestigd.
Bron en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/garagebedrijf

16. Skatepark Sweatshop
Aan de Binckhorstlaan 271 vestigde zich begin jaren ’40 de eerste handelaar in lompen, papier en metalen: de firma Plateel. Hier werden lompen en papier op tafels gesorteerd en in sorteerhokken opgeslagen. Daarna werd het materiaal tot balen geperst voor verdere verwerking elders. Het bedrijf werd voortgezet door de firma G. van Weers. In 1970 werd deze grote hal gebouwd voor de papieropslag. In 2010 werd de hal getransformeerd tot Skatepark Sweatshop. Het is een skatehal van 1.000 m2 met een miniramp, verschillende obstakels en echt straatmeubilair. Daarnaast is er een winkel, een bar en een terras.
Bron en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/skatepark-sweatshop

17. Maison Kelder
Banketbakkerij Maison Kelder werd in 1934 opgericht door Dick Kelder, een in Zwitserland opgeleide patissier. Aan het einde van de oorlog wordt hij getroffen door een bom terwijl hij een partij chocolade probeerde te bemachtigen. Hij verliest hierbij een been. De zaak, met filialen in de Bankastraat en de Weissenbruchstraat, wordt overgenomen door Wiggert Jonker, die al in 1938 bij Kelder in dienst was gekomen. Als het pand aan de Weissenbruchstraat rond de eeuwwisseling niet meer blijkt te voldoen aan de arbo-eisen verhuist de bakkerij naar de Binckhorst. In 2011 is het bedrijf overgedragen aan ondernemer Bob Kaptein, waarbij contractueel is vastgelegd dat Maison Kelder in 2034 het 100-jarig bestaan zal vieren.
Bronnen en meer info: http://eetplezierenmeer.nl/wp/maison-kelder/
http://www.dannyverbaan.nl/maison-kelder/

18. Junoblok
Het Junoblok is een voormalig kantoorgebouw van ruim 9.000 m2 aan de Junostraat in de Binckhorst. Het kantoorgebouw is in 1978 gebouwd voor PTT Telecom en één van de eerst kantoren in de Binckhorst. Eind jaren 90 is het tijdelijk gebruikt als asielzoekerscentrum. Daarna kwam het gebouw leeg en werd het beperkt in tijdelijk beheer gegeven aan studenten en kunstenaars. In 2014 is het gebouw aangeboden als kluscomplex met 65 kavels variërend in grootte van 60 tot 200 m2 gebruiksvloeroppervlak. De kavels zijn inmiddels verkocht en heropbouw is in volle gang. Naar verwachting zal het geheel eind 2017 worden opgeleverd.
Bronnen en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/ptt-telecom
http://www.obenv.nl/projecten/directievoering-en-toezicht-kluswoningen-junoblok/

19. De Grinnell
Firma De Grinnell liet in 1951 aan de Jupiterkade 1 de hal op de hoek met de Junostraat bouwen. De naam Grinnell verwijst naar de uitvinder en verbeteraar van de Sprinklerinstallatie. Dit product werd hier geproduceerd. De naam van het bedrijf is nog vaag zichtbaar in de witte stenen in de gevel. De productiehal heeft een typisch jaren ’50 uitstraling door de vorm van de overkapping, die bestaat uit een segmentboog. Deze vorm werd in die jaren in veel bedrijfshallen toegepast. In het lagere deel ernaast was het kantoor. Op dit moment is er een ontwerp- en interieurbouwbureau gevestigd.
Bronnen en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/de-grinnell
http://www.westerduinhoogenhout.nl

20. Binckhorstbrug
De brug ter hoogte van de Binckhorstlaan 390 werd in 1938 als één van de eerste bouwwerken van de Binckhorsthaven aangelegd. Het is een bascule brug waarvan de technische onderdelen werden vervaardigd door de machinefabriek Penn en Bauduin. Vroeger werd de brug bediend vanuit het brugwachtershuisje, maar tegenwoordig gebeurt dit op grote afstand. Het brugwachtershuisje heeft een opvallende vorm, die doet denken aan een schip. Er is veel koper in verwerkt. Ook de brug met hekwerk en de stenen borstwering is nog oorspronkelijk. Aan de overzijde ligt de toegang tot de brugkelder, waar zich de motoren en de contragewichten bevinden.
Bron en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/binckhorstbrug

21. Binck Eiland
Aan de Binckhorstlaan 403 komen 240 nieuwe huur- en koopwoningen. Het wooncomplex wordt gevestigd op de voormalige locatie van uitgeverij Sdu en gaat Binck Eiland heten. Binck Eiland zal bestaan uit drie delen: de Binck, de Binckplaats en de Binckkade. De bouw zal op zijn vroegst in april 2017 beginnen en uiterlijk in 2019 af moeten zijn. Hoofdgebouw De Binck wordt eind 2017 al opgeleverd met 75 betaalbare huur- en koopwoningen.
Bronnen en meer info: http://www.omroepwest.nl/nieuws/3306454/Den-Haag-krijgt-Binck-eiland-240-nieuwe-woningen-aan-Binckhorstlaan
http://www.ad.nl/den-haag/binckhorst-krijgt-binck-eiland-met-wooncomplex~a7d3f7b5/

22. Verlengde Melkwegstraat
Sinds het voorjaar van 2016 is de Binckhorst een straat rijker: de Verlengde Melkwegstraat. De weg is de verbinding tussen de Maanweg en de Saturnustraat. Vanwege de aanleg van de Rotterdamsebaan zijn de rijroutes in de Binckhorst aangepast. Om stremming te voorkomen is de Saturnusstraat nu niet meer bereikbaar via de Regulusweg, de hoofdroute vanaf de A12 naar het centrum.
Bron en meer info: https://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Haagse-Binckhorst-nieuwe-weg-rijker-verlengde-Melkwegstraat.htm

23. Voormalig KPN-complex
Het voormalige hoofdkantoor van KPN aan het Maanplein is eind 2016 gekocht door projectontwikkelaar Borghese Real Estate en Cod. Het complex is in totaal 80.000 m2, waarvan ruim een kwart gehuurd zal blijven door KPN. De rest wordt omgebouwd tot circa 450 tot 500 huurwoningen. Naast woningen wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van een hotel en huisvesting voor expats aan het Maanplein.
Bron en meer info: https://fd.nl/ondernemen/1169041/voormalig-kpn-hoofdkantoor-wordt-appartementencomplex

24. Haagse Arc
De Haagse Arc aan de Maanweg 174 was de locatie van het Internationaal Strafhof (ICC) en Eurojust. Het Internationaal Strafhof (ICC) is in april 2016 verhuisd naar het nieuwe gebouw op de Alexanderkazerne in Den Haag. Het Strafhof huisde tot dan in het hoogste gebouw van de Haagse Arc (50.000 m2) en ook in de Haagse Veste I aan de Saturnusstraat. Ook Eurojust staat op het punt om het pand te verlaten. Rond de zomer verwacht Eurojust volledig operationeel te zijn aan de Johan de Wittlaan, in de zogenoemde Internationale Zone van Den Haag.
Bronnen en meer info: http://www.vastgoedmarkt.nl/regios/nieuws/2016/5/vertrek-kpn-tast-binckhorst-portfolio-verder-aan-101109055
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2017/03/24/eurojust-betrekt-nieuw-pand-in-internationale-zone-den-haag

25. Supernovaweg
Door de komst van de Rotterdamsebaan veranderen rijroutes in de Haagse Binckhorst. In 2015 werd in dit kader de Supernovaweg geopend, die aansluit op de Regulusweg. De Supernovaweg loopt vanaf de Binckhorstlaan bij de Plutostraat langs het spoor. De route is straks een goed alternatief wanneer de Binckhorstlaan moet worden afgesloten voor het boren van de tunnel voor de Rotterdamsebaan. Langs de weg is ook een vrijliggend fietspad aangelegd. De nieuwe straatnaam is gekozen na een straatnamenverkiezing.
Bron en meer info: http://denhaagfm.nl/2015/09/05/supernovaweg-nieuwe-naam-voor-spoorboogweg/

26. Verffabriek De Vos
Verffabriek De Vos is de oudste industriële firma van de Binckhorst. Hofleverancier De Vos is met zijn ruim 100 jaar een echt Haags bedrijf. De firma betrok in 1957 dit pand met de sobere symmetrisch opgebouwde gevel. Op de dakrand prijkt de bedrijfsnaam in metalen letters. Het linker gedeelte van het pand is ingericht als winkel en biedt de gelegenheid om even de sfeer van deze bijzondere verffabriek op te snuiven. Het bedrijf bezit een eigen laboratorium. In 2006 werd op het achterterrein een uitbreiding gerealiseerd. Het bedrijf levert verf, lak, beits, plamuur en andere schildersbenodigdheden rechtstreeks aan de vakman.
Bron en meer info: https://www.haagshistorischmuseum.nl/wandelpunt/de-vos

27. ZIP2516
Voor de kavel op de hoek van de Saturnusstraat en de Melkwegstraat waar zich een parkeergarage bevindt, heeft de gemeente een prijsvraag uitgeschreven getiteld Challenge kavel 2 ‘The Urban Lab’. In maart 2017 werd bekend dat ZIP2516 de winnaar is. Het plan van ZIP2516 betreft de herbouw van een oude parkeergarage uit Gouda tot een nieuw stedelijk gestapeld programma, waardoor het een flexibel, transparant en duurzaam gebouw wordt. Het plan bestaat onder andere uit een bakkerij gerund door Happy Tosti, een Urban Playground waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en evenementen worden georganiseerd, en ruimte voor creatieve startups. De komende periode wordt het plan verder uitgewerkt. Het initiatief is van De Mannen van Schuim en Studio Komma.
Bronnen en meer info: https://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/pers/to/ZIP2516-winnaar-Challenge-Binckhorst.htm
http://studiokomma.nl/zip2516/

28. Frank is een Binck
Architect Van Klingeren in de jaren 60/70 de Jeugdherberg Ockenburgh in Den Haag, een glazen gebouw in het bos. Architecten Thier en Van Es zijn voorvechters van het behoud van dit gebouw en vonden op de hoek van de Melkwegstraat en de Saturnusstraat een locatie voor de herbouw. Het gebouw kan katalysator worden voor een samenbundeling van functies zoals horeca, short stay, wonen en werken, een grote Co-Workings Space voor Start-Ups en de nodige parkeervoorzieningen. De bouw start in 2018. Tot die tijd krijgt het braakliggende stuk grond een andere bestemming. In maart 2017 konden belangstellenden hiervoor een idee aandragen. Daar is uit gekomen dat op het terrein in de komende periode die plannen vorm zullen krijgen: een 365-dagen-per-jaar-festivalterrein, een dorp van gerecycled afval en een stadslab.
Bronnen en meer info: http://studioleonthier.nl/projecten/frank-is-een-binck
http://denhaagfm.nl/2017/03/20/elke-dag-evenementen-op-braakliggend-terrein-de-binckhorst/

Home

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s